ขิง   Amp012345   Today Amp   Day Amp   Max Amp   เมนู   กราฟราย 5 นาที   กราฟรายวัน   กราฟรายเดือน   ตารางราย 5 นาที   ตารางรายวัน   ตารางรายเดือน   ตารางทั้งหมด 

เรียกดูข้อมูลย้อนหลังของวันที่        
ค่ากระแสสูงสุดของแต่ละเฟส ของวันที่ 2024-04-24 Wed
Max Current ∅A --> 1.41 Amp --> 2023-07-01 13:01:35
Max Current ∅B --> 2.11 Amp --> 2023-07-11 19:02:25
Max Current ∅C --> 3.16 Amp --> 2023-05-04 10:35:19